Nieuws

Update hartonderzoek

Hartaandoeningen bij de Engelse Bullterriër

Volgens de literatuur hebben Engelse Bullterriërs vaker een hartruis dan andere rassen. Aortavernauwing en problemen aan de mitralis-kleppen (kleppen tussen linker kamer en voorkamer) zouden vaker voorkomen. In mei 2017 zijn wij (Mark Dirven en ik als dierenartsen. Frank van Steenbeek als geneticus) onderzoek gaan doen naar hartaandoeningen bij de Engelse Bullterriër met een onderzoeks-beurs van AniCura. We hebben hier 3 jaar voor uitgetrokken en hebben nu heel veel informatie verkregen. Ik wil iedereen die de moeite heeft genomen om mee te werken aan het onderzoek nogmaals hartelijk bedanken! Zonder jullie was dit nooit gelukt! De meeste informatie moet echter nog verwerkt worden, hetgeen nog wel wat tijd gaat kosten. Ik heb al wel wat informatie over het onderzoek bij de puppy’s dat ik vast met jullie kan delen.

Doel van het onderzoek We zijn op zoek naar het antwoord op de volgende vragen: – Is er een hartprobleem aanwezig bij de Engelse Bullterriër (Smalle aorta, Mitralisklep)? – Zo ja, hoe vaak komt dit dan voor? – Hoe vererft dit? – Met welk dier kun je wel of niet fokken en hoe en wanneer testen we dit? – Kunnen we een bepaalde biomarker, NTproBNP, in het bloed gebruiken al screeningstest op aanwezigheid van hartaandoeningen? Daarnaast willen we ras-specifieke referentiewaarden opstellen en indien mogelijk een genetische test ontwikkelen.

Wat hebben we gedaan? We hebben in totaal 177 verschillende honden klinisch en het hart echografisch onderzocht. Daarnaast is er bij alle honden bloed afgenomen om het DNA profiel vast te leggen en in te sturen voor onderzoek op de biomarker NTproBNP. Er is een celcultuur gemaakt van de aorta van een hond die geen verhoogde bloedstroomsnelheid over de aorta had en van een hond die dat wel had.

Ook is er door een patholoog weefselonderzoek gedaan van het hart van een overleden Bullterriër. We zijn gestart met 57 puppy’s en hebben in totaal 30 puppy’s op 6,9 en 12 weken en op 6,12 en 18 maanden klinisch en het hart echografisch onderzocht. Van 48 honden is bloed ingestuurd voor DNA-onderzoek

Resultaten Een hartruis komt regelmatig voor bij de Engelse Bullteriër (31%). De gemiddelde bloedstroomsnelheid over de aorta is 2,56 m/s. Slechts 18% van de onderzochte honden heeft een aortabloedstroomsnelheid van minder dan 2 m/s hetgeen als normaal wordt beschouwd bij andere rassen. Een hogere snelheid dan 2 m/s wijst op een smallere aorta. Een geringe tot milde lekkage op de mitraliskleppen komt vaak voor (74%). We zijn bezig met het opstellen van rasspecifieke referentiewaarden De bruikbaarheid van de biomarker NTproBNP wordt momenteel statistisch onderzocht. De celculturen en de resultaten van het weefselonderzoek moeten nog worden geïnterpreteerd. De resultaten van het DNA onderzoek volgen nog. Opvolging van de pups 30 puppy’s zijn volledig onderzocht op 6 verschillende tijdstippen. Een hartruis werd gevonden bij 1/30 pups op 6 weken, 1/30 pups op 9 weken, 1/30 pups op 12 weken, 2/30 op 6 maanden, 5/30 pups op 12 maanden en 7/30 (23%) pups op 18 maanden met een maximale intensiteit van 2/6. Een kleine lekkage op de mitralisklep kwam vaak voor (60%) maar er is geen mitralisklepdysplasie of -stenose gevonden in deze groep pups. 4 pups hadden af en toe een hartritmestoornis zonder betekenis op dat moment. De aortabloedstroomsnelheid was 1.69 m/s op 6 weken, 1.88 m/s op 9 weken, 1.95 m/s op 12 weken, 2.16 m/s op 6 maanden, 2.39 m/s op 12 maanden en 2.5 m/s op 18 maanden. Op 18 maanden leeftijd hadden 7 pups een hartruis hoewel 28 van de 30 pups een aortabloedstroomsnelheid hadden van > 2 m/s. 1 puppy had een hartruis terwijl hier geen oorzaak voor werd gevonden tijdens het onderzoek. Conclusie opvolgen van de pups De aortabloedstroomsnelheid stijgt van 1.69 m/s tot 2.5 m/s tussen de leeftijd van 6 weken en 18 maanden. Dit suggereert dat hartscreening voor de fokkerij vóór de leeftijd van 18 maanden niet wordt geadviseerd. Aangezien er bij veel honden met een bloedstroomsnelheid > 2 m/s geen hartruis wordt gehoord, lijkt screening door middel van auscultatie met een stethoscoop geen goed manier voor het opsporen van een verhoogde aortabloedstroomsnelheid.

Hanneke van Meeuwen
Mark Dirven
Speciale dank aan Erik Wouters
AniCura Dierenkliniek Eersel AniCura
Diergeneeskundig Verwijscentrum Dordrecht
hanneke.van.meeuwen@anicura.nl
Frank van Steenbeek Universiteit Utrecht

Hartonderzoek bij de Bull Terrier

Beste Engelse Bull terriër eigenaars,

Samen met Specialist Cardiologie Mark Dirven en geneticus Frank van Steenbeek van de  Universiteit van Utrecht doe ik onderzoek op dit moment naar het voorkomen van een vernauwde aorta en andere hartaandoeningen bij de Bull Terriër. Daarnaast willen we ras-specifieke hartechografie referentiewaarden ontwikkelen en de genetische basis van de aandoening ontrafelen.

Voor onze studie zijn wij op zoek naar eigenaars van volwassen Engelse Bull Terriërs (>18 maanden) met of zonder hartruis die gratis een hartonderzoek bij hun hond willen laten uitvoeren. Hierbij nemen wij ook bloed af voor NTproBNP-bepaling (deze waarde gaat omhoog bij aanwezigheid van hartziekte) en het vastleggen van een DNA profiel. Ook zijn we nog op zoek naar puppy’s die we mogen opvolgen (echo + bloedafname) op enkele punten in hun leven namelijk 6,9 en 12 weken en 6, 12 en 18 maanden.

Indien u hier interesse in hebt, dan kan er een afspraak gemaakt worden voor hartonderzoek bij mij in Eersel. Indien er meerdere honden onderzocht kunnen worden is een afspraak maken op lokatie ook een optie.

Heel hartelijk dank voor jullie medewerking!

 

Groeten,
Hanneke van Meeuwen
AniCura Dierenkliniek Eersel

Share