Inschrijfformulier Clubmatch 2019

Clubmatch 2019

meer bestanden

Maximum size 2MB (lukt dit niet mail uw bewijs naar: evenementen@bullterrierclub.nl)

Ondergetekende verklaart dat hij/zij lid is van de N.B.T.C. en hij/zij de eigenaar is van de hond. Ondergetekende verklaart dat de door hem/haar ingeschreven hond voor zover hem/haar bekend is, gedurende de laatste 12 weken niet heeft verkeerd in omstandigheden waardoor gevaar van besmetting met hondenziekte, of een andere ziekte van besmettelijke aard te vrezen valt. Hij/Zij verklaart voorts de hond niet te zullen inzenden indien de aangegeven omstandigheden zich alsnog mochten voordoen. Ondergetekende verklaart, dat hij/zij door inschrijving de rechtsmacht van de Raad van Beheer en de werking van het Kynologisch Reglement aanvaardt, en geacht mag worden bekend te zijn met dit reglement.

Het inschrijfgeld per hond bedraagt € 25,-. U kunt ook eventueel een vrijwillige bijdrage doneren. Het totaalbedrag moet gelijktijdig worden overgemaakt op NL84 INGB 0001 5859 13, t.n.v. N.B.T.C., te Roosendaal onder vermelding van: ”Clubmatch + NHSB nr.” Vanuit het Buitenland; IBAN: NL84 INGB 0001 5859 13 - BIC code: INGBNL2A.

CAPTCHA
Een moment geduld aub.

Share