Inschrijfformulier Kampioenschaps Clubmatch 2018

Attention!

This entry form is for standard Bull Terriers only.

Search for your country studbook initials!

meer bestanden

Maximum size 2MB

The undersigned certifies that the registered dog, during the last 12 weeks, has not been in circumstances that opened it to risk of infection with Distemper or any other type of infectious disease. The undersigned agrees they will not enter the dog if any infectious conditions are present. The undersigned also certifies that by registration, he/she accepts the jurisdiction of the Board of Management and operation of the Kennel Club Rules, and is considered to be familiar with these rules. If in any doubt, ask before signing. / Ondergetekende verklaart dat de door hem/haar ingeschreven hond, voor zover hem/haar bekend is, gedurende de laatste 12 weken niet heeft verkeerd in omstandigheden waardoor gevaar van besmetting met hondenziekte, of een andere ziekte van besmettelijke aard te vrezen valt. Hij/Zij verklaart voorts de hond niet te zullen inzenden indien de aangegeven omstandigheden zich alsnog mochten voordoen. Ondergetekende verklaart, dat hij/zij door inschrijving de rechtsmacht van de Raad van Beheer en de werking van het Kynologisch Reglement aanvaardt, en geacht mag worden bekend te zijn met dit reglement.

payments on the day of the show is €10.00 extra
no rights can be claimed by sending the entryform if you don't pay in advance. / betaling op de dag zelf is €10.00 extra
De inschrijving is pas definitief als er ook een betaling heeft plaatsgevonden. Er kunnen geen rechten ontleend worden aan het opsturen van een inschrijfformulier.

The entry fee per dog is € 40, -. You can also donate any voluntary contributions. The total amount can be transfered to the N.B.T.C. in Roosendaal on IBAN: NL84 INGB 0001 5859 13 - BIC code: INGBNL2A. Please mention pedigree name of dog and pedigree number. / Het inschrijfgeld per hond bedraagt € 40,-. U kunt ook eventueel een vrijwillige bijdrage doneren. Het totaalbedrag moet gelijktijdig worden overgemaakt op NL84 INGB 0001 5859 13, t.n.v. N.B.T.C., te Roosendaal onder vermelding van: ”Kampioenschaps Clubmatch + NHSB nr.”

Download the code of conduct in english! In spanish! In france! In polish!

CAPTCHA
Een moment geduld aub.
Share