Breederslist

Fokkerslijst

Per 1 maart 2017 zijn de regels voor het vermelden op onze fokkerslijst veranderd. Voorheen diende men te adverteren om met naam en website een vermelding te krijgen op onze website.
Nu is het voor elke fokker mogelijk om zijn of haar naam en een link naar de website op onze website te laten vermelden. Na het inzenden van de test resultaten van onderstaande verplichte testen van de fokdieren zal de naam en link vermeldt worden.

De verplichte testen die ingezonden moeten worden om op de website vermeldt te worden zijn:

Cochleaire doofheid dmv BAER test
Mitralisklepdisplasie dmv echo
Aortastenose dmv kleuren doppler test
Hereditary nephritis dmv UPC test
Polycystic kidney disease dmv echo

 (de testen dienen niet ouder te zijn dan de in het VFR vermelde waarden)

 

 

 

Share